Правила понашања

Дужност ученика је да:

 • Редовно похађа наставу, стиче знања и уредно извршава све обавезе у васпитно-образовном процесу;
 • Долази у школу пристојно одевен;
 • Брине о личној хигијени и уредности, односно хигијени просторија у којима се одвија настава;
 • Долази у школу на време, пре почетка часа, а после звона буде на свом месту спреман за почетак часа;
 • Дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе и одмора;
 • Чува од оштећења имовину школе и зграде у којој се школа налази;
 • Чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа;
 • Неспоразуме решавамо разговором користећи уљудне и пристојне речи;
 • Игром и шалом не повређујемо друге;
 • Другови смо са свима и поштујемо то што се разликујемо једни од других;
 • У школи има довољно простора за све; крећемо се без трчања и скакања да не бисмо повредили себе или друге;
 • Увек смо пажљиви и толерантни (пријатни, нежни, љубазни, стрпљиви, одговорни…) према другима, а посебно према млађима од себе

Дужност редара:

 • Да проветри учионицу, да обрише таблу, поређа клупе, води рачуна о хигијени учионице;
 • Обавештава наставнике о одсуству ученика;
 • Да пријављује свако оштећење имовине и пре почетка наставе уочене недостатке пријави дежурном наставнику

ЗАБРАНЕ

Ученику је у школи забрањено да:

 • Уноси и користи оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика или запослених, односно нанети штета имовини школе;
 • Уноси и користи алкохол и опијате, наркотике и друга средства;
 • Самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
 • Пуши у просторијама школе;
 • Самовољно напушта час;
 • Користи мобилни телефон као и ласерску технику, којом се ремети ред на часу;
 • Псује, виче, прети и вређа на било који начин наставнике, ученике и остало особље школе;
 • Насрће на наставнике и друге ученике и примењује било какву физичку силу на њима;
 • Малтретира ученике, нарочито млађе од себе;
 • Организује туче и учествује у њима;
 • На било који начин се недолично понаша (трчи за време одмора, псује, гура друге ученике, лупа на врата учионице у току часа без разлога, баца отпатке кроз прозор и по поду, нагиње се кроз прозор, жваће жваку за време часа, грицка семенке на часу, шаље поруке мобилним телефоном, једе и пије на часу, свађа се са наставницима, мења распоред седења који је одељењски старешина одредио, клати се на столици, гази по столицама и клупама, краде туђе ствари…);
 • Ученик који касни на час мора да присуствује часу и на исти уђе без ремећења процеса рада;
 • Ако ученик изостаје са наставе дуже од три дана, одељењски старешина ће о томе обавестити родитеља или старатеља;
 • Родитељ/старатељ је дужан да одмах оправда изостанак ученика

ШКОЛА И РОДИТЕЉ/СТАРАТЕЉ

Ради успостављања сарадње између школе и родитеља/старатеља неопходно је да родитељ/старатељ:

 • Прати понашање, учење и успех свог детета;
 • Сарађује са одељењским старешином;
 • Поштује налоге и предлоге предметног наставника;
 • Редовно присуствује родитељским састанцима;
 • Благовремено правда изостанке;
 • Родитељ/старатељ је обавезан да поштује личност наставника, директора и других запослених у школи;
 • Родитељ/старатељ је обавезан да предузме мере за обезбеђење редовног похађања наставе;
 • Родитељ/старатељ је одговоран за материјалну штету коју ученик нанесе школи;
 • Позивањем на члан 19 Међународне конвенције о правима детета, сваки ученик у школи има право да буде заштићен од свих облика малтретирања док је под бригом родитеља/старатеља