Тим за заштиту деце/полазника од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима у школској 2019/2020. години су:

 1. Татјана Петровић, директор Школе
 2. Гордана Динић-Симоновић, педагог Школе
 3. Слађана Симић-Радојевић, наставник разредне наставе
 4. Јелена Скробић, наставник српског језика и предузетништва
 5. Љиљана Николић, наставник одговорног живљења у грађанском друштву
 6. Дијана Малић-Станисављевић, наставник српског језика
 7. Снежана Милошевић, секретар Школе

Чланови вршњачког тима:

 1. Александра Станковић, полазница 4. разреда
 2. Тодор Влајић, полазник 8. разреда
 3. Марија Ђурић, полазница 5. разреда
 4. Санела Бериша, полазница 6. разреда

Наставник ментор: Јелена Скробић, наставник српског језика и предузетништва

Контакт са члановима Тима може се успоставити:

-непосредно сваког радног дана од 8 до 14 часова у просторијама Школе

-потписаним или анонимним писмом на адресу Школе: Краља Петра Првог 175/2, 11400 Младеновац (са назнаком да је писмо за Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања)

-путем имејла на адресу skolaooosekretar@gmail.com