Тим за заштиту деце/полазника од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима у школској 2019/2020. години су:

 1. Татјана Петровић, директор Школе
 2. Гордана Динић-Симоновић, педагог Школе
 3. Слађана Симић-Радојевић, наставник разредне наставе
 4. Јелена Скробић, наставник српског језика и предузетништва
 5. Љиљана Николић, наставник одговорног живљења у грађанском друштву
 6. Дијана Малић-Станисављевић, наставник српског језика
 7. Данијела Николичић Нишевић, секретар Школе

Чланови вршњачког тима:

 1. Душан Живановић, полазник 4. разреда
 2. Владан Живановић, полазник 5. разреда
 3. Адријано Хамзић, полазник 6. разреда
 4. Ћерим Хаљиљи, полазник 7. разреда
 5. Милена Циобану, полазница 8. разреда

Наставник ментор: Јелена Скробић, наставник српског језика и предузетништва

Контакт са члановима Тима може се успоставити:

-непосредно сваког радног дана од 8 до 14 часова у просторијама Школе

-потписаним или анонимним писмом на адресу Школе: Краља Петра Првог 175/2, 11400 Младеновац (са назнаком да је писмо за Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања)

-путем имејла на адресу skolaooosekretar@gmail.com