Прерасподела часова и одељењских старешинстава

Одељењска старешинства:

Комбинација нижих разреда (неподељено одељење): Слађана Симић-Радојевић, наставник разредне наставе

5/1 Марија Васић Перић, наставник наставник енглеског језика

5/2 Дијана Малић-Станисављевић, наставник српског језика

6/1 Љиљана Николић, наставник одговорног живљења у грађанском друштву

6/2 Јасминка Ераковић, наставник математике

7/1 Марина Јовановић-Итић, наставник историје, предузетништва и одговорног живљења у грађанском друштву

7/2 Станка Томчић, наставник дигиталне писмености

8/1 Андријана Гајић Нешић, наставник биологије и примењених наука

8/2 Јелена Скробић, наставник српског језика и предузетништва

Прерасподела часова: 

Српски језик:

Дијана Малић-Станисављевић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2

Јелена Скробић 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Математика:

Јасминка Ераковић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2

Мила Миленковић 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Енглески језик:

Марија Васић Перић о.ф.п. ; 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Физика:

Наташа Булатовић 6/1, 6/2, 7/1, 7/2

Биологија:

Андријана Гајић Нешић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2

Хемија:

Мелита Костов 6/1, 6/2, 7/1, 7/2

Историја:

Марина Јовановић-Итић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2

Географија:

Данијела Михаиловић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2

Предузетништво:

Марина Јовановић-Итић 6/1, 6/2, 7/1, 7/2

Јелена Скробић  8/1, 8/2

Примењене науке:

Душанка Јочић 8/1

Андријана Гајић Нешић 8/2

Одговорно живљење у грађанском друштву:

Љиљана Николић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/2

Марина Јовановић-Итић 8/1

Дигитална писменост:

Станка Томчић о.ф.п, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Прерасподела важи од 1.9.2020. године.