Стручни Кадар

ТАТЈАНА ПЕТРОВИЋ, директор Школе

direktorsooomld@gmail.com

ГОРДАНА ДИНИЋ-СИМОНОВИЋ, педагог

skolaoooml@gmail.com

ДАНИЈЕЛА НИКОЛИЧИЋ НИШЕВИЋ, секретар

skolaooosekretar@gmail.com

РАСТКО ЂУРЂЕВИЋ, координатор финансијских и рачуноводствених послова

skolaoooracunovodja@gmail.com

НАСТАВНО ОСОБЉЕ:

СЛАЂАНА СИМИЋ-РАДОЈЕВИЋ, наставник разредне наставе

ДИЈАНА МАЛИЋ-СТАНИСАВЉЕВИЋ, наставник српског језика

ЈЕЛЕНА СКРОБИЋ, наставник српског језика и предузетништва

ЈАСМИНКА ЕРАКОВИЋ, наставник математике

МИЛА МИЛЕНКОВИЋ, наставник математике

МАРИЈА ВАСИЋ ПЕРИЋ, наставник енглеског језика

АНДРИЈАНА ГАЈИЋ НЕШИЋ, наставник биологије и примењених наука

ДУШАНКА ЈОЧИЋ, наставник примењених наука

АЛЕКСАНДРА ГЛИШИЋ, наставник хемије

МЕЛИТА КОСТОВ, наставник хемије

НАТАША БУЛАТОВИЋ, наставник физике

МАРИНА ЈОВАНОВИЋ-ИТИЋ, наставник историје, предузетништва и одговорног живљења у грађанском друштву

ДАНИЈЕЛА МИХАИЛОВИЋ, наставник географије

ЉИЉАНА НИКОЛИЋ, наставник одговорног живљења у грађанском друштву

СТАНКА ТОМЧИЋ, наставник дигиталне писмености

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

ЈАДРАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ, спремачица

ЈАСМИНА ЛУКИЋ, спремачица

ДОБРИЦА ЈОВАНОВИЋ, домар